พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองมีนบุรี เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

“พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองมีนบุรี เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550” เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครแห่งเดียว ที่ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ว่า “พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองมีนบุรี เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550” พร้อมทั้งอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

อาคารพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองมีนบุรีแห่งนี้ สร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2445 เป็นอาคารไม้สักเก่าแก่ เดิมเคยเป็นศาลากลางจังหวัดมีนบุรี เมื่อสมัยที่มีนบุรียังมีฐานะเป็นจังหวัดอยู่ อาคารหลังนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานจากกรมศิลปากร เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2544 ปัจจุบัน สำนักงานเขตมีนบุรีร่วมกับคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม บูรณะซ่อมแซมอาคารไม้หลังนี้ จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เพื่อเก็บรวบรวมวัตถุ สิ่งของ เครื่องใช้ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา วิถีชีวิตชุมชน เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมให้ชนรุ่นหลัง และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชาวมีนบุรีและบุคคลทั่วไป

นอกจากนี้ ยังมี สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เขตมีนบุรี ตั้งอยู่ตรงข้ามกับสำนักงานเขตมีนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2553 ได้ขอพระราชทานชื่อ “สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9” ในวโรกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 5 ธันวาคม 2530 เป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เรือยอดไชยาจำลอง และหอพระพุทธรังสีสวัสดิรังสรรค์