12 สิงหา มหาราชินี 

 

 

12 สิงหา มหาราชินี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานเอสเค รีสอร์ท