รถไฟฟ้าสายสีชมพู

🚝 #รถไฟฟ้าสายสีชมพู เตรียมเก็บค่าโดยสารเริ่ม 7 ม.ค. 67 เป็นต้นไป ในราคา 15 – 45 บาท แต่ตอนนี้ในช่วงซ่อมรางท่อส่งไฟ 4 สถานีตั้งแต่สถานีกรมชลประทาน – ศูนย์ราชการนนทบุรี ตรงนี้เค้าจะเปิดเดินรถทางเดียวก่อน และจะลดราคาสายสีชมพูเหลือ 13 – 38 บาท และถ้าซ่อมเสร็จถึงค่อยคิดราคาเดิมนะคะ

 

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ