ประชาสัมพันธ์ห้างแฟชั่น ไอส์แลนด์ กลับมาเปิดบริการเป็นปกติ

ประชาสัมพันธ์ห้างแฟชั่น ไอส์แลนด์ กลับมาเปิดบริการเป็นปกติ
ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ขอแจ้งเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00 – 20.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป (ตามประกาศของภาครัฐ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)
.
โดยเปิดให้บริการภายใต้มาตรการควบคุมฯ ที่เข้มงวด เว้นแต่กิจการ หรือกิจกรรมบางประเภทที่เปิดได้แบบมีเงื่อนไข และกิจการที่ยังไม่อนุญาตให้เปิดบริการ ดังต่อไปนี้
.
✅ ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ห้ามบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน และจำกัดจำนวนผู้บริโภคภายในร้านได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนที่นั่งปกติ
✅ คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม สามารถเปิดดำเนินการ และให้บริการผ่านการนัดหมาย ส่วนร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม ให้เปิดดำเนินการได้ โดยผ่านการนัดหมายและจำกัดเวลาในการให้บริการในร้านไม่เกินรายละ 1 ชั่วโมง
✅ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือสถานประกอบการนวดแผนไทย ให้เปิดดำเนินการได้ โดยผ่านการนัดหมาย และจำกัดเฉพาะให้บริการนวดเท้า
✅ ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 25 คน
.
ศูนย์การค้าฯ ขอดำเนินการตามคำสั่งภาครัฐ โดยยังคงปิดให้บริการประเภทธุรกิจดังต่อไปนี้ (จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)
❌ อาคารสถานที่ของโรงเรียน สถาบันกวดวิชา และสถาบันการศึกษาทุกประเภท ห้ามใช้เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก
❌ โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ โรงละคร
❌ สวนสนุก สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสำหรับเด็ก สถานที่เล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
❌ ตู้เกม ร้านเกม และร้านอินเตอร์เน็ต
❌ สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส
❌ สถาบันลีลาศ หรือสอนลีลาศ
.
ทั้งนี้ ศูนย์การค้าฯ ให้ความสำคัญต่อสุขอนามัย และความปลอดภัยของลูกค้าเเละพนักงานที่เข้ามาใช้บริการทุกท่าน ศูนย์การค้าฯกำหนด รวมถึงการให้ความร่วมมือต่อมาตรการของหน่วยงานราชการด้วยการเข้าใช้ Platform Thai Stop COVID Plus พิมพ์ใบประกาศแสดงที่ร้านค้าทุกร้าน และให้พนักงานทุกคนประเมินความเสี่ยงผ่าน Platform Thai save Thai ศูนย์การค้าขอขอบพระคุณในความร่วมมือ และความสนับสนุนที่ท่านมีต่อเราเสมอมา
.