ประชาสัมพันธ์การแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

การแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลในการเเข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 32

โดยสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
เชิญชมและให้กำลังใจนักกีฬาตะกร้อได้…

ระหว่างวันที่ 3 – 9 กุมภาพันธ์ 2563
ไอส์แลนด์ ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์